Чернихівецька громада

припинила діяльність, увійшла до складу Збаразької громади

Капітальний ремонт даху та фасаду сільського ФАПу Тернопільської області, Збаразького р-ну в с. Верняки

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

на проект “Капітальний ремонт даху та фасаду сільського ФАПу

Тернопільської області, Збаразького р-ну в с. Верняки”

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

  1. Зміст проектної заявки

  2. Загальна характеристика проектної заявки

  3. Проект

3.1 Анотація проекту

3.2 Детальний опис проекту

опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

мета та завдання проекту

основні заходи проекту

план-графік реалізації заходів проекту

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

  1. Бюджет проекту

4.1 Загальний бюджет проекту

4.2 Розклад бюджету за статтями видатків

4.3 Очікувані джерела фінансування

4.4 Розрахунок вартості проекту

  1. Інформація про учасників реалізації проекту

  2. Додатки (за потребами)

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфрвструктури об’єднаних територіальних громад (далі проект)

Капітальний ремонт даху та фасаду сільського ФАПу Тернопільської області, Збаразького р-ну в с. Верняки

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Чернихівецької сільської ради

Номер і назва завдання з програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади ( із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

Ціль 2: Покращення інфарструктури громади. Капітальний ремонт даху та фасаду сільського ФАПу в селі Верняки

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року №200

реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;

Мета та завдання проекту

Забезпечити належні умови для надання якісних медичних послуг

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

117

Період реалізації проекту(з(місяць/рік) до (місяць/рік))

2018 р.

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад(далі-субвенція), тис.грн

299, 858тис.грн

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис.грн

-

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект

с. Верняки

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Кіпибіда Марія Євгенівна

Телефон, факс, е-mail заявника

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Кіпибіда Марія Євгенівна

Телефон, факс, е-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

0355044531

3. ПРОЕКТ

3.1. Анотація проекту

Назва проекту: “Капітальний ремонт даху та фасаду сільського ФАПу Тернопільської області, Збаразького р-ну в с. Верняки”

Чернихівецька об"єднана територіальна громада створена відповідно до Закону України "Про добровільне об"єднання територіальних громад" від 05.02.2015р. № 157-VIII. Закон містить принципи добровільного об"єднання територіальних громад, а також надання їм державної фінансової підтримки. У відповідності до ст.10 цього Закону, держава здійснює фінансову підтримку добровільних об'єднаних територіальних громад згідно з планом соціально- економічного розвитку такої територіальної громади. Керуючись вищеназваним Законом, а також Постановою КМУ від 16.03.2016року №200 “Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад’’ Чернихівецька громада подає на розгляд проект, що дасть змогу надавати якісні медичні послуги в селі Верняки.

Даний проект відповідає стратегічним програмним документам держави так, як націлений на економію бюджетних коштів, виділених на опалення.

Очікувані результати проекту: Очікуємо, що після реалізації проекту суттєво покращиться якість надання послуг населенню у галузі медицини.

Обсяг коштів необхідний для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальна вартість проекту становить ( 299,858) тис. грн..

Необхідно кошти на 2018 рік в сумі 299,858 тис. грн., в т.ч. , 299,858 тис. грн..- кошти субвенції з державного бюджету.

3.2. Детальний опис проекту

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Проблема даного медичного закладу полягає в тому, що приміщення будинку старе.

Даний проект націлений на вирішення двох важливих проблем даного фельдшерського пункту: 1) енергетичної;

2) технічного – придатного стану приміщення .

Сучасні підходи в формуванні управлінської та господарської діяльності дають змогу вирішити не тільки технічні питання в інфраструктурному забезпеченні населених пунктів, які увійшли до громади, а й сформувати правильне сприйняття державотворчих реформаторських процесів, іміджу об’єднаної територіальної громади та держави в цілому.

Проект відповідає завданню Програми соціально-економічного розвитку громади Капітальний ремонт даху та фасаду сільського ФАПу в селі Верняки (затверджено рішенням сесії №231-14/2018 від 26.04.2018р.)

Мета та завдання проекту

Метою проекту є приведення в належний стан приміщень закладів охорони здоров’я, створення комфортних та безпечних умов, які б давали можливість забезпечити енергозбереження в приміщенні закладу, для надання якісних медичних послуг в ФАПі села.

Не менш важливою метою є авторитет громади. Адже реформи – це завжди щось нове , та іноді не завжди зрозуміле для пересічного громадянина . І тільки турбота про жителів громади, а тим паче про дітей, буде яскравим доказом того, що дії органів самоврядування та держави будуть завжди спрямовані на підтримку та турботу про людей.

Завдання проекту полягає в дотриманні балансу та пропорції між окремими населеними пунктами територіальної громади, спрямованість всіх процесів проекту на ліквідацію найбільш проблемних питань, та на розвиток відповідної сфери життєзабезпечення громади, з урахуванням соціальної спрямованості передбачених заходів та їх економічну віддачу.

Опис діяльності у рамках проекту

В рамках реалізації даного проекту планується здійснення наступних заходів, а саме:

- укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків;

- навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів;

- грунтування очищеної покрівлі;

- фарбування олійними сумішами;

- установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань;

- ремонт штукатурки;

Даний проект був розроблений проектною організацією ФОП Ричнюк Г.В.,Тернопільська область, м. Збараж, вул. Заводська,13/3.

На момент подання заявки фінансування та освоєння коштів для реалізації проекту не здійснювалося.

План-графік реалізації заходів проекту

Період виконання

Захід

Джерела фінансування (тис. грн.)

Передбачено ДФРР

Передбачено місцевим бюджетом

Передбачено з партнерських коштів

2018

Ремонт даху та фасаду, інші супутні роботи

299,858

0

0

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Фінансова сталість

На даному етапі для опалювання приміщення ФАПу в с. Верняки використовується природний газ. Тому утримання санітарно визначеного теплового режиму в закладах охорони здоров’я сіл територіальної громади потребує великих фінансових вкладень.

Саме тому втілення в життя цього проекту дає можливість в подальшому економно та ціленаправлено використовувати кошти місцевого бюджету, це дасть можливість економити до 25% коштів місцевого бюджету

Інстуційна сталість

В результаті реалізації проекту власність набутих матеріальних цінностей не змінюватиметься – об’єкт залишатиметься в комунальній власності територіальної громади .

Політична сталість

Впроваджений проект формує новий імідж місцевої влади, дає відчути турботу про добробут громадян, сприятиме сталому розвитку територіальної громади, а також підвищенню лояльності жителів громади до місцевої влади , яка підтримує напрямок децентралізації, та до влади країни в цілому.

Турбота про жителів громади, буде яскравим доказом того, що дії органів самоврядування та держави будуть завжди спрямовані на підтримку та турботу про людей.

Інновація

Даний проект є інноваційним для місцевої територіальної громади, сприяє позитивному сприйняттю розпочатих реформ в державі та об’єднанню у спроможну територіальну громаду

4.БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1 ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість(тис.грн)

Джерело та обсяги фінансування, тис.грн

субвенція

Місцевий бюджет(у разі співфінансування)

Інші учасники проекту (у разі співфінансування)

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

299,858

299,858

-

-

Перелік заходів, що здійснюватиметься в ході виконання проекту та їх кошторисна вартість подані у Додатку.

4.2 РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

з/п

Статті видатків

Загальна сума(тис.грн)

Джерело та обсяги фінансування, тис.грн

субвенція

Місцевий бюджет(у разі співфінансування)

Інші учасники проекту (у разі співфінансування)

1

Видатки споживання

 

 

 

 

2

Видатки розвитку

299,858

299,858

-

-

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

299,858

299,858

-

-

4.3 ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

з/п

Джерела фінансування

Сума ( тис.грн.)

Частка у % від загального обсягу фінансування проекту

1

Фінансування за рахунок коштів субвенції

299,858

100%

2

Фінансування з місцевого бюджету ( у разі наявності)

 

 

3

Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту

 

 

 

Загальний обсяг фінансування

299,858

100%

4.4 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Локальний кошторис проекту буде надано у Додатку.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Учасник виконання проектної заявки буде визначений за результатами переговорів та на основі раніше виконуваних робіт.

Інформація про заявника

ПІБ керівника органу

Кіпибіда Марія Євгенівна

Поштова адреса

47370 Тернопільська область, Збаразький район, село Чернихівці, вул. Шкільна,28

Телефон мобільний

0677303476

Адреса електронної пошти

chernuhiv-sr@ukr.net

Інформація про керівника проекту

ПІБ керівника органу

Кіпибіда Марія Євгенівна

Місце роботи

Чернихівецька сільська рада

Назва посади

Сільський голова

Адреса для листування з керівником проекту

47370 Тернопільська область, Збаразький район, село Чернихівці, вул. Шкільна,28

Телефон мобільний

0677303476

Адреса електронної пошти

chernuhiv-sr@ukr.net

6. ДОДАТКИ

Копія локального кошторису на будівельні роботи.

Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Копія технічного паспорта на будинок фельдшерсько-акушерського пункту з господарськими будівлями та спорудами.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь