Чернихівецька громада

Тернопільська область, Збаразький район

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Чернихівецької об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2019 роки

СТРУКТУРА
програми соціально-економічного та культурного розвитку
Чернихівецької об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки


Вступ
1. Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку.
2. Цілі та пріоритети розвитку об'єднаної територіальної громади.
3. Основні завдання та заходи програми.
4. Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми.

ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку
Черниховецької об’єднаної  територіальної громади
на 2018 - 2019 роки

ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Чернихівецької об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, програмних документів щодо реалізації Плану дій “Україна – ЄС” розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 902 “Про національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року”, “Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 років  в умовах глобалізаційних викликів”.
Методологічною основою розроблення Програми є постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки” та наказ Мінрегіону від 30.03.2016 року №75 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади”.
В основі проекту Програми враховані ключові положення, визначені Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 04.01.2016 № 28) та Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 02.08.2017 № 694).
Програма розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу ситуації в господарському комплексі на підвідомчій території за два останні роки, прогнозів та пропозицій підприємств, установ та організацій щодо соціально-економічного розвитку з урахуванням фінансових можливостей та місцевих ресурсів.
Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних зрушень у виробничо-господарській діяльності, збільшення виробництва сільськогосподарської та іншої продукції суб’єктами господарювання, розміщеними на підвідомчій території, підвищення її конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для розвитку середнього і малого бізнесу, створення нових робочих місць і покращання ситуації із зайнятістю населення впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, покращення якості надання соціальних послуг.
Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Чернихівецької об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки.
Виконання визначених у Програмі завдань та заходів, стане вагомим підґрунтям для економічного зростання, нарощення податкової бази громади, збільшення реальних доходів населення, забезпечення соціальних гарантій та сприятиме досягненню головної мети Програми.
Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, субвенцій з Державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Чернихівецької сільської ради за поданням виконавчого комітету сільської  ради.

1. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2017 рік

Чернихівецька об’єднана територіальна громада утворилась в грудні 2016 року шляхом об’єднання Старозбаразької та Чернихівецької сільських рад. Територія громади становить 3876,0 кв.км. Чисельність населення станом на 01.01.2017 року становила 2163 чол., в тому числі в с.Чернихівці проживає  1448 чол., в с. Старий Збараж – 598 чол., в с. Верняки -117 чол. Через населені пункти проходить дорога державного значення протяжністю 13 км , дорога обласного значення - 15 км , 90 км доріг місцевого значення з твердим покриттям.
На території населених пунктів функціонує 6 водонапірних башень, які  забезпечують водопостачання села Чернихівці повністю та частково села Старий Збараж.
Села повністю газифіковані та забезпечені електропостачанням. Населення має доступ до Інтернету.
На  території ради у 2017 році здійснювали діяльність наступні суб’єкти господарювання, зокрема:
- фермерські  господарства «Колосок», «Нива», «Земля».
- промислові підприємства: ТОВ «Брук – тон», ПАТ «Тернопільський  кар’єр», приватні  підприємці Денека Н.В., Зарічинська О.Б., Миронів М.Б..
В населених пунктах діє 7 об’єктів торгівлі.
Соціально-культурна сфера громади представлена 4 закладами культури, 1 загальноосвітньою школою І-ІІІ ст., Старозбаразький навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад «Пролісок». В школах  навчається  -    166 учнів, працює   37  вчителів.
Дитячий  дошкільний заклад  відвідують  61  вихованців,   працює  9 штатних  працівників.  
Діти громади охоплені харчуванням повністю, є пільгові категорії дітей:діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти сироти.
Середня наповненість:
класів у Чернихівечькій ЗОШ - 15 дітей, а у Старозбаразькому НВК - 4,
 груп у Чернихівецькому садочку -  25 дітей, у Старозбаразькому - 13.
В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій. Педагогічні колективи шкіл забезпечують  відпочинок своїх вихованців, організовують  участь дітей у походах, екскурсіях по рідному краю.
 В школах і дошкільному навчальному закладі щорічно  проводяться  поточні ремонти. Проводяться заходи, щодо забезпечення відповідного теплового режиму класних кімнат в опалювальний період.
На території сільської ради функціонують 3 футбольних поля,  2 спортивних майданчики,  2 спортивні зали у загальноосвітніх школах. Цей спортивний потенціал  використовується  для  повсякденного заняття спортом дітей і  молоді та для проведення сільських змагань, присвячених  Дню Перемоги, Дню села, Дню молоді та ін.
Оздоровлення дітей.
Фактично охоплено відпочинком 106 дітей шкільного віку, що становить 63% всіх дітей шкільного віку. Оздоровленням забезпечено 10 дітей ( 6%); відпочинком забезпечено 96 дітей (57%).
Впродовж червня — серпня 2017 року оздоровлено:
- діти-інваліди -1 ;
- діти з багатодітних та сімей - 38 ;
- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків- 1;
- діти, які перебувають на диспансерному обліку — 2;
- талановиті та обдаровані діти — 32;
- діти АПК та соціальної сфери села- 19;
- діти, батьки яких є учасниками АТО- 1.
Діти Чернихівецької об'єднаної територіальної громади оздоровлювались та відпочивали:
-25 дітей відпочивали в пришкільному таборі ;
-59 дітей відпочивали в організованому таборі “Канікули з Богом”;
- 12 дітей відпочивали з батьками;
- 4 дітей з числа багатодітних родин оздоровлено в Тернопільському обласному оздоровчому таборі “Ромашка” с. Нирків Заліщицького району;
- 4 дітей з числа багатодітних родин оздоровлені в обласному таборі “Лісовий”
с. Скоморохи Бучацького району;
- 2 дітей с. Ст.Збараж, з числа соціально-незахищених категорій, в Заліщицькому обласному санаторії.
Планується підготувати та винести на розгляд та затвердження сесії сільської ради територіальну Програму “Організація відпочинку та оздоровлення дітей та молоді Чернихівецької об'єднаної територіальної громади на 2018- 2022роки”.
Оздоровлення дітей шкільного віку в літній період 2018 року буде  фінансуватись  за рахунок бюджетних коштів місцевого бюджету  та  інших  джерел незаборонених  законом.
Протягом 2017 року вирішувалися питання щодо поліпшення соціального обслуговування  одиноких непрацездатних громадян  працівниками територіального центру.
 Станом на 01 жовтня 2017 році призначено адресну грошову допомогу 140 сім’ям  та оформлено документи на призначення субсидій на житлово-комунальні послуги  550 громадянам.
Медичне обслуговування населення здійснює Чернихівецька амбулаторія  загальної практики сімейної медицини та 2 фельдшерсько-акушерські пункти.
У Чернихівецькій амбулаторії  загальної практики сімейної медицини працює 1(один) сімейний лікар.
Роздільне збирання ТПВ планується впровадити на початку 2018 року.
Фінансово-бюджетна ситуація об’єднаної територіальної громади
Доходи бюджету
На ІІІ квартал 2017р. було заплановано доходів загального фонду – 2 848 070,00 грн.
Надійшло коштів загального фонду у ІІІ кварталі 2017року – 3 587 804,63 грн.
Перевиконання доходів загального фонду за ІІІ квартал 2017року становить 125,97% .

Доходів спеціального фонду на ІІІ квартал 2017 року заплановано – 140 454,79 грн.
Надійшло коштів спеціального фонду   у  ІІІ кварталі 2017 року – 130 292,17 грн.
Недовиконання доходів спеціального фонду за ІІІ квартал 2017 року становить 92,76%.
Видатки  бюджету
На ІІІ квартал 2017 року Чернихівецькою сільською радою було затверджено план видатків загального фонду в сумі 8 558 755,00 грн., виконано бюджет загального фонду на суму 7 311 937,33 грн., в тому числі:
КПК 0110170  Орган місцевого самоврядування:
                                    - затверджено видатків – 1 528 700,00грн.
                                    - профінансовано видатків – 1 180 732,83 грн.
КПК 0112150  Первинна медико-санітарна допомога:   
                                    - затверджено видатків – 170 040,00грн.
                                    - профінансовано видатків – 0,00 грн.
КПК 0113400  Інші видатки на соціальний захист населення :
                                     - затверджено видатків – 35 000,00грн.
                                     - профінансовано видатків – 30 300,00 грн.
КПК 0114060  Бібліотеки :
                                     - затверджено видатків – 56 330,00грн.
                                     - профінансовано видатків – 44 040,28 грн.
КПК 0114090  Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу :
                                      - затверджено видатків – 186 800,00грн.
                                      - профінансовано видатків – 148 336,24 грн.
КПК 0116060  Благоустрій міст, сіл, селищ:
                                      - затверджено видатків – 1 235 000,00грн.
                                      - профінансовано видатків – 583 008,17грн.
КПК 0118370  Субвенція з місцевого бюджету  державному бюджету на виконання програм соціально-економічного  та культурного розвитку регіонів:
                                      - затверджено видатків – 65 000,00грн.
                                      - профінансовано видатків – 50 000,00грн.
КПК 0118380  Освітня субвенція:
                                      - затверджено видатків – 2 221 800,00грн.
                                      - профінансовано видатків – 2 221 800грн.
КПК 0118390  Медична субвенція:
                                     - затверджено видатків – 1 181 060,00грн.
                                      - профінансовано видатків – 1 181 060,00грн.
КПК 0118800  Інші субвенції:
                                      - затверджено видатків – 1 879 025,00грн.
                                      - профінансовано видатків – 1 872 659,81грн.
По спеціальному фонду затверджений план видатків на ІІІ квартал 2017року  в сумі 788 279,12 грн., виконано бюджет спеціального фонду на суму  337 604,12 грн.,  в тому числі:
КПК 0110170  Орган місцевого самоврядування:
                                        - затверджено видатків – 270 000,00грн.
                                        - профінансовано видатків – 56 660,00 грн.
КПК 0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування :                                 
                                         - затверджено видатків – 185 879,12грн.
                                         - профінансовано видатків – 185 879.12 грн.
КПК 0116060  Благоустрій міст, сіл, селищ:
                                         - затверджено видатків – 329 400,00грн.
                                         - профінансовано видатків – 89 505,00грн.
Видатки спеціального фонду проводились за рахунок вільних залишків коштів загального фонду  на початок року та перевиконання дохідної частини загального і спеціального фонду .

SWOT – аналіз територіальної громади
SWOT – аналіз дозволяє виявляти ті галузі та види громадської діяльності, де територіальна громада має значний потенціал розвитку, а також сформулювати конкретні завдання та дії, які необхідно вжити для реалізації цього потенціалу. Крім того, з’ясувати, з якими параметрами територіальна громада може випереджати своїх конкурентів або відставати від них та що потрібно зробити, щоб підвищити її конкурентноздатність. Аналіз також дозволяє виявити основні проблеми та перешкоди, які ускладнюють надходження до територіальної громади інвестицій.
Після проведення такого аналізу бачення ситуації узагальнимо наступним чином:
Сильні сторони                                                                                                                        
1. Близьке розташування до обласного центрум.Тернопіль та районного центру м. Збараж
2. Добре розвинуте транспортне сполучення з обласним та районним центром
3. Можливості для розвитку малого та середнього бізнесу
4. Сприятливі природнокліматичні умови
5. Наявність корисних копалин
6. Можливість розбудови соціальної інфраструктури сіл
7. Можливості реалізації інвестиційних проектів

8. Бажання позитивних змін та патріотизм територіальної громади

9. Мешканці села: професійні кадри – вчителі, лікарі, підприємці, службовці, працівники

Слабкі сторони

1.Відсутність стратегічного плану розвитку сільської ради

2. Пасивність частини сільської громади до роботи по розвитку села

3. Відсутність генерального плану

4. Відтік робочої сили в місто

5. Відсутність обладнаних відпочинкових  зон та спортивних майданчиків

6. Перевищення смертності над народжуваністю


Можливості
1. Розвиток соціальної політики
2. Покращення інфраструктури сіл
3. Економічний розвиток та залучення інвестицій

4. Створення нових робочих місць

5. Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу

6. Розвиток сфери комунальних послуг

7. Відновлення історичних пам’яток

Загрози
1.Недосконалість та нестабільність податкового законодавства
2. Недостатність бюджетного фінансування

2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
НА 2018-2019 РОКИ

Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу Чернихівеької об’єднаної територіальної громади буде спрямована на вирішення основних завдань: зростання промислового та сільськогосподарського виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залучення та активізація стимулів до зростання рівня оплати праці та збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури.
Виконання передбачених у Програмі завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток громади, збільшити реальні доходи населення, наростити податкову базу об’єднаної територіальної громади.
Успішне виконання Програми дозволить продовжити зростання економіки темпами, які забезпечили економічну стабільність на території громади, досягти більш високої продуктивності праці, посилити конкурентоспроможність продукції.
Для досягнення мети Програми було визначено цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

Перелік стратегічних, операційних цілей та завдань громади:
Ціль 1: Підвищення духовного та культурно-освітнього рівня, збереження національних традицій
Завдання:
залучення мешканців сіл до проведення державних, національних та релігійних свят;
догляд за пам’ятниками, символічними могилами;
придбання сучасної апаратури та сценічних костюмів для закладів культури та освіти громади;
будівництво та облаштування спортивних майданчиків із штучним покриттям
облаштування та обладнання  сучасних класів та лабораторій з хімії, біології, фізики, математики, інформатики;
придбання різноманітних приладів, мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок;
будівництво та оснащення відпочинкового залу під відкритим небом в с. Верняки;
будівництво та облаштування спортивного майданчика з вуличними тренажерами;
Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Ціль 2: Покращення  інфраструктури громади
Завдання:
поточний ремонт доріг ;
капітальний ремонт дороги с. Верняки — с. Чернихівці;
придбання  пасажирського транспорту;
упорядкування автобусних зупинок в  селі Чернихівці;
будівництво системи водопостачання та водовідведення для водозабезпечення мещканців с. Верняки;
придбання  контейнерів  для  твердих  побутових  відходів та запровадження системи роздільного збору сміття;
покращення якості медичного обслуговування;
впровадження енергозберігаючих технологій  в  закладах  освіти та культури;
розроблення  документації  щодо  зміни  меж   села  Чернихівці, уточнення нормативно-грошової оцінки земель  в  с.Старий Збараж, с.Верняки;
оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками під об’єктами комунальної власності.

Ціль 3: Захист соціально-незахищених громадян громади
Завдання:
надання  матеріальної підтримки  соціально-незахищеним громадянам;
надання допомоги на лікування хворим та у   випадках  складних  життєвих  обставин.


3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНИХІВЕЦЬКОЇ ОБ’ ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Показники економічного і соціального розвитку  Чернихівецької об’єднаної територіальної громади на 2018  рік характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів та бізнес-планів.
Фінансове забезпечення реалізації програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок фонду розвитку місцевого бюджету, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.
Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на реалізацію програми, визначається Чернихівецькою сільською радою при затвердженні місцевого (сільського) бюджету.

Перелік завдань, заходів та показників Програми економічного і соціального розвитку Чернихівецької об’єднаної територіальної  громади  на 2018-2019 роки

№ п/п

Пріоритетне завдання соціально-економічного розвитку

Заходи спрямовані на реалізацію пріоритетного завдання

Термін виконання

Обсяги фінансування (тис. грн.)

Всього

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

1.

Ціль 1: Підвищення духовного та культурно-осітнього рівня, збереження національних традицій

Проведення культурно-масових та спортивних заходів до державних свят, розвиток національних та місцевих традицій серед населення, патріотичне виховання дітей та молоді.

Впродовж 2018 р. – 2019 р.

40,0

 

30

10

Організація та проведення урочистого святкування 555-річчя з дня заснування села Чернихівці

серпень

2018р.

100,0

 

50

50

 

Благоустрій кладовищ, будівництво огорож

 

2018р. -2019р.

 

30,0

 

20

10

Придбання сучасної апаратури та сценічних костюмів для закладів культури та освіти громади

2018р. -2019р.

50,0

 

50,0

 

Будівництво та облаштування спортивних майданчиків із штучним покриттям

2018р. -2019р.

900,0

900,0

 

 

Облаштування та обладнання сучасних класів та лабораторій з хімії, біології, фізики, математики, інформатики;

2018р. -2019р.

950,0

950,0

 

 

Придбання різноманітних приладів, мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок

2018р. -2019р.

100,0

100,0

 

 

Будівництво та оснащення відпочинкового залу під відкритим небом в селі Верняки

III квартал

2018 р.

30,0

 

30,0

 

Будівництво та облаштування спортивного майданчика з вуличними тренажерами

2018р. -2019р.

120,0

 

120,0

 

Капітальний ремонт частини будівлі нежитлового приміщення під Центр дозвілля в селі Старий Збараж

2018р. -2019р.

377,0

196,0

181,0

 

Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Червень –серпень 2018р, 2019р.

20,0

 

20,0

 

Проведення культурно-масових та спортивних заходів до державних свят, розвиток національних та місцевих традицій серед населення, патріотичне виховання дітей та молоді.

Впродовж

2018 р. – 2019 р.

40,0

 

30,0

10,0

 

Разом:

 

 

2757,0

2146,0

531,0

80,0

2.

Ціль 2: Покращення  інфраструктури громади

Поточний ремонт доріг в селі Чернихівці

2018р.

700,0

 

700,0

 

Капітальний ремонт дороги с. Верняки — с. Чернихівці

2018р.

1400,0

 

1400,0

 

Придбання пасажирського транспорту

II квартал

2018 р.

600,0

500,0

100,0

 

Упорядкування автобусних зупинок в селі Чернихівці.

2018 р.

10,0

 

10,0

 

Будівництво системи водопостачання та водовідведення для водозабезпечення мещканців селі Верняки

2018 р.

700,0

700,0

 

 

Придбання контейнерів для твердих побутових відходів

I квартал

2018 р.

50,0

 

50,0

 

Поточний ремонт будівлі ФАПу в селі Верняки

2018р.

200,0

 

200,0

 

Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах освіти, заміна вікон в Чернихівецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

2018р. -2019р.

100,0

 

100,0

 

Впровадження енергозберігаючих технологій у закладах культури, модернізація опалення в будинку культури села Чернихівці

2018р. -2019р.

287,0

186,0

101,0

 

Розроблення документації щодо зміни меж села Чернихівці, уточнення нормативно-грошової оцінки земель в селі Старий Збараж, селі Верняки.

2018р. -2019р.

369,960

369,0

0,960

 

Оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками під об’єктами комунальної власності

2018р. -2019р.

10,0

 

10,0

 

 

Разом:

 

 

5078,96

2568,0

2510,96

 

3.

Ціль 3:

Захист соціально-незахищених громадян громади

Надання матеріальної підтримки соціально-незахищеним громадянам

Впродовж 2018р.- 2019р.

20,0

 

20,0

 

Надання допомоги на лікування хворим та у випадках складних життєвих обставин

Впродовж 2018р.- 2019р.

30,0

 

30,0

 

 

Разом:

 

 

50,0

 

50,0

 

 

ВСЬОГО :

7885,96

4714,0

3091,96

80,0

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Програми в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані включаються у щорічний звіт про реалізацію Програми.
Моніторинг та оцінка результативності Програми здійснюється відповідно до індикаторів, визначених по кожній цілі та пріоритетному напряму.
Програма соціально-економічного розвитку Чернихівецької сільської об’єднаної територіальної громади – це «живий»  документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин.
Пропозиції з коригування та оновлення Плану за цілями,завданнями  можуть вноситись:
Членами Виконавчого комітету Чернихівецької сільської ради;
Депутатами сільської ради;
Зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та жителями громади.
Пропозиції щодо коригування основного тексту Плану соціально-економічного розвитку розглядаються і обговорюються на чергових засіданнях Виконавчого комітету  сільської ради і виноситься на розгляд сесії сільської ради.


Сільський голова                                                                                                       М.Є. Кіпибіда

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь