Чернихівецька громада

припинила діяльність, увійшла до складу Збаразької громади

Впровадження енергозберігаючих заходів — капітальний ремонт з утеплення будинку дитячого садку “Пролісок” по вул. Шкільна, 28 в с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

на проект “Впровадження енергозберігаючих заходів — капітальний ремонт з утеплення будинку дитячого садку “Пролісок” по вул. Шкільна, 28 в с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області”

 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 1. Зміст проектної заявки
 2. Загальна характеристика проектної заявки
 3. Проект

3.1 Анотація проекту

3.2 Детальний опис проекту

      опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

      мета та завдання проекту

      основні заходи проекту

      план-графік реалізації заходів проекту

      очікувані кількісні та якісні результати від реалізації  проекту

 1. Бюджет проекту

4.1 Загальний бюджет проекту

4.2 Розклад бюджету за статтями видатків

4.3 Очікувані джерела фінансування

4.4 Розрахунок вартості проекту

 1. Інформація про учасників реалізації проекту
 2.  Додатки (за потребами)

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфрвструктури об’єднаних територіальних громад (далі проект)

Впровадження енергозберігаючих заходів — капітальний ремонт з утеплення будинку дитячого садку “Пролісок” по вул. Шкільна, 28 в с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Чернихівецької сільської ради

Номер і назва завдання з програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади ( із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

18. Капітальний ремонт з утеплення будинку дитячого садку “Пролісок” по вул. Шкільна, 28 в с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури  об’єднаних територіальних громади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року №200

реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;

Мета та завдання проекту

Мета: здійснення капітального ремонту з утеплення будинку дитячого садку “Пролісок”  з метою підвищення його енергоефективності

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1565

Період реалізації проекту(з(місяць/рік) до (місяць/рік))

2017 р.

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад(далі-субвенція), тис.грн

547, 600тис.грн

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис.грн

162,338тис.грн.

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект

с. Чернихівці

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Кіпибіда Марія Євгенівна

Телефон, факс, е-mail заявника

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Кіпибіда Марія Євгенівна

Телефон, факс, е-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

0355044531

3. ПРОЕКТ

3.1. Анотація проекту

Назва проекту: “Впровадження енергозберігаючих заходів — капітальний ремонт з утеплення будинку дитячого садку “Пролісок” по вул. Шкільна, 28 в с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області”

Для суттєвого підвищення енергоефективності будинку дитячого садка “Пролісок” необхідно зробити утеплення фасаду. Здійснення усіх необхідних заходів проекту дозволить значно покращити енергоефективність установи та підвищить умови якісного надання освітніх послуг.

Очікувані результати проекту: Очікуємо, що після реалізації проекту ми суттєво покращимо якість надання послуг населенню у галузі освіти.

Цільові групи проекту:

- діти дошкільного віку: 45,

- персонал дошкільного закладу: 7,

- громада сіл Чернихівці, Верняки і Старий Збараж.

Обсяг коштів необхідний для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальна вартість проекту    становить ( 709,938) тис. грн..

Необхідно кошти на 2017 рік в сумі  709,938 тис. грн., в т.ч. , 547,600тис. грн..- кошти субвенції з державного бюджету, 162,338 тис. грн. - місцевий бюджет.

3.2. Детальний опис проекту

 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект:

В результаті візуального огляду, технічного обстеження, замірів в натурі фасадів будівлі дитячого садка на предмет капітального ремонту з утеплення та забезпечення енергозбереження виконано роботи і встановлено:

Огляд і технічне обстеження фасадів. При огляді і технічному обстеженню фасадів дитячого садка виявлено, що за час їх експлуатації значних пошкоджень немає за виключенням незначних тріщин, які виникли внаслідок деформації стін. Фасад поштукатурений цементно-вапняним розчином з набризом “під шубу” - стан незадовільний.  За результатами огляду та обстеження фасадів будівлі дитячого садка категорія технічного стану ІІ — задовільна, з можливістю їх подальшої експлуатації.

Даний проект відповідає завданню Програми соціально-економічного розвитку громади п.18 Капітальний ремонт з утеплення будинку дитячого садку “Пролісок” по вул. Шкільна, 28 в с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області (затверджено рішенням сесії №52-5/2017 від 29.03.2017р.)

Мета та завдання проекту

Метою проекту є створення умов для зростання місцевої активності громади через впровадження заходів з енергозбереження в дошкільному навчальному закладі.

Завдання проекту: Здійснити капітальний ремонт з утеплення будинку дитячого садка “Пролісок” с. Чернихівці.

           Опис діяльності у рамках проекту

В рамках реалізації даного проекту планується здійснення наступних заходів, а саме:

- установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань;

- розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів4

- розбирання облицювання стін з штучних плиток;

- мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли4

- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель;

- вирівнювання поверхонь цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів;

- утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією “CEREZIT”. Стіни гладкі;

- утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією “CEREZIT”. Укоси ширина до 300мм;

- свердлення отворів в цегляних стінах;

- протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином перед приклеюванням скловати;

- улаштування облагоджень на фасадах;

- улаштування з листкової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів.

Даний проект був розроблений проектною організацією ФОП Ричнюк Г.В.,Тернопільська область, м. Збараж, вул. Заводська,13/3.

Головний архітектор проекту – Вербовецький Ю.В..

Кваліфікаційний сертифікат – АА№000054 від 08.06.2012р..

На підставі:

 • завдання на проектування;
 • акту обстеження технічного стану будівлі.

Експертизу виконано відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560.

Головний експерт проекту: І.С. Хміль.

Відповідальні експерти проекту: Н.В. Ваврух, Н.Т. Турчин.

Експертизу було здійснено 13.05.2017р. та затверджено директором філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Тернопільській області А.А. Лучкою.

На момент подання заявки фінансування та освоєння коштів для реалізації проекту не здійснювалося.

 План-графік реалізації заходів проекту

Період виконання

Захід

Джерела фінансування (тис. грн.)

Передбачено ДФРР

Передбачено місцевим бюджетом

Передбачено з партнерських коштів

2017 Місяць 10

Утеплення фасаду та інші супутні роботи

389,2

162,338

0

2017 Місяць 11

Утеплення фасаду та інші супутні роботи

158,4

 

0

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

У результаті здійснення робіт ми:

 • покращимо умови праці персоналу дошкільного навчального закладу;
 • знижемо рівень захворюваності серед вихованців дошкільного навчального закладу ;
 • підвищемо енергоефективність установи і як наслідок скоротимо витрати бюджету на опалення приміщення.

4.БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1 ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість(тис.грн)

Джерело та обсяги фінансування, тис.грн

субвенція

Місцевий бюджет(у разі співфінансування)

Інші учасники проекту (у разі співфінансування)

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

709,938

547,600

162,338

 

Перелік заходів, що здійснюватиметься в ході виконання проекту та їх кошторисна вартість подані у Додатку.

4.2 РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

з/п

Статті видатків

Загальна сума(тис.грн)

Джерело та обсяги фінансування, тис.грн

субвенція

Місцевий бюджет(у разі співфінансування)

Інші учасники проекту (у разі співфінансування)

1

Видатки споживання

 

 

 

 

2

Видатки розвитку

709,938

547,600

162,338

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

709,938

547,600

162,338

 

4.3 ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

№ з/п

Джерела фінансування

Сума ( тис.грн.)

Частка у % від загального обсягу фінансування проекту

1

Фінансування за рахунок коштів субвенції

547,600

77

2

Фінансування з місцевого бюджету ( у разі наявності)

162,338

23

3

Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту

 

 

 

Загальний обсяг фінансування

709,938

100%

4.4 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Локальний кошторис проекту буде надано у Додатку.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

         Учасник виконання проектної заявки буде визначений за результатами переговорів та на основі раніше виконуваних робіт.

Інформація  про заявника

ПІБ керівника органу

Кіпибіда Марія Євгенівна

Поштова адреса

47370 Тернопільська область, Збаразький район, село Чернихівці, вул. Шкільна,28

Телефон мобільний

0677303476

Адреса електронної пошти

chernuhiv-sr@ukr.net

 Інформація  про керівника проекту

ПІБ керівника органу

Кіпибіда Марія Євгенівна

Місце роботи

Чернихівецька сільська рада

Назва посади

Сільський голова

Адреса для листування з керівником проекту

47370 Тернопільська область, Збаразький район, село Чернихівці, вул. Шкільна,28

Телефон мобільний

0677303476

Адреса електронної пошти

chernuhiv-sr@ukr.net

6. ДОДАТКИ

Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Копія локального кошторису на будівельні роботи.

Копія розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису.

Копія експертного звіту.

Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь